Najděte půjčku ve všech regionech

půjčka nový občanský zákoníku práce

Až do 5000 Kč ve městě Kladno

  • Vysoké procento schválených žádostí
  • Žádost okamžitě zpracována
  • Peníze můžete použít na cokoliv
reklama

Hledáte informace o půjčce ve vašem regionu?

Pro více informací klikněte na tlačítko Chci více info.

Bližší detaily

Půjčky Olomouc

25. 02. 2024

Původ jména Olomouc je etymologicky sporný. Někteří tvrdí, že první část vychází z praslovanského slova ol, t.j. pivo a druhá část -mouc se staročeského mútit, tj. hlučet.

Získejte vysněnú půjčku až do 5000 Kč

Půjčte si na cokoliv chcete. Vysoké procento schválených žádostí.

reklama

Půjčky České Budějovice

14. 03. 2024

Jsou statutární město a správní a kulturní metropole Jihočeského kraje. Jméno města se odvíjí od staré osady Budivojovice. Založit je český král Přemysl Otakar II. v roce 1265

Novela zákoníku práce a nový občanský zákoník Labor code novel and the new civil code Jarmila Pavlátová * Annotation. In a relatively short term before the effective date of the new Civil Code, the supporting laws were accepted that bring with them a
Půjčka není úvěr. Víte, jaký je rozdíl? - Také si myslíte, že půjčka je to stejně jako úvěr? Klín do mluvy finančních specialistů zasadil i nový občanský zákoník účinný od 1.
Zákon občanský zákoník - Oddíl 7 - Úvěr. Oddíl 7 Úvěr § 2395 Základní ustanovení Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnut
Nový občanský zákoník řeší dělení majetku, když se manželé nedohodnou 25. září 2013 , aktualizováno V dalším dílu o novém občanském zákoníku pokračujeme vysvětlením vypořádání majetku při rozvodu.
Toto je tedy obecná úprava. V zákoníku práce je uvedeno zvláštní pravidlo v ustanovení § 333 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). ... Nový občanský zákoník stanoví ve svém ustanovení § 629, že promlčecí
Oddíl 3 – Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír
Smlouvu o výpůjčce upravuje s účinností od 1.1.2014 nový občanský zákoník, který nahrazuje dosavadní právní úpravu starého občanského zákoníku (§§ 659 až 662). Charakteristikou výpůjčky je i nadále její bezúplatnost, tedy půjčení věci bez jakéhokoli
Nový občanský zákoník, který je účinný od 1. ledna 2014, přináší velké množství změn a upřesnění - především rozšiřuje možnosti, jak nakládat s majetkem, rozšiřuje možnosti dědictví, upravuje rodinné vztahy, výkon vlastnického práva, upravuje postave
Občanský zákoník (k odlišení od předchozího občanského zákoníku též nový občanský zákoník) je zákon, který byl přijat Parlamentem České republiky a vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2012 Sb. Tento občanský zákoník rekodifikoval české soukromé p
Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o prov